Specjalista ds. regulacji stanów prawnych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-07

Zakres obowiązków:

 • prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/ wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz GDDKiA w stosunku do nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych,
 • prowadzi kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczenia zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno – prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracujące w opracowywaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej,
 • uczestniczy przy opracowywaniu szczegółowych specyfikacji technicznych i istotnych warunków zamówienia dla celów przetargowych, przygotowuje materiały dotyczące zawierania umów i przekazywanie ich do Wydziału Zamówień Publicznych oraz weryfikuje i merytorycznie ocenia oferty składane w przetargach, bierze udział w radach technicznych w związku z regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 • dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ora prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie GDDKiA,
 • przygotowuje dokumentacje i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa,
 • bierze udział w czynnościach geodezyjnych dotyczących okazywania przebiegu granic działek stanowiących pasy dróg krajowych,
 • przygotowuje wnioski o wygaszanie/ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 • prowadzi ewidencje działek w zakresie prowadzonych spraw oraz nadzoruje prowadzenie ewidencji nieruchomości będących we władaniu GDDKiA.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu „ specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postepowania administracyjnego, zamówień publicznych,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
26-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
07-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)