Specjalista ds. dokumentacji rozliczeń finansowych wydziału

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-07

Zakres obowiązków:

 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację finansową oraz prowadzi jej ewidencję,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą darowizn rzeczowych przyjętych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz sporządza okresowe zestawienia,
 • Monitoruje zaangażowanie przydzielonych środków finansowych oraz sporządza miesięczne sprawozdania,
 • Przygotowuje i sporządza okresowe analizy dot. rozliczeń finansowych wydziału,
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektu zbiorczego planu zamówień publicznych oraz sporządza protokoły o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Sporządza długo i krótkookresowe (roczne i półroczne) planów finansowe oraz bieżące analizy materiałowo-finansowe we współpracy z komórkami organizacyjnymi wydziału,
 • Sporządza analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowych oraz wnioski o dokonanie korekty przyznanych limitów,
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów wewnętrznych wytycznych, procedur i koncepcji realizacji zadań wydziału.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętności: analityczne, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
25-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
07-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021