Specjalista ds. zaopatrzenia materiałowo-technicznego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-07

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi ewidencję główną sprzętu kwaterunkowego i p.poż., sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego i p.poż.,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego i p.poż., o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego i p.poż. przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu kwaterunkowego i p.poż.,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje dostawy sprzętu kwaterunkowego i p.poż.,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia prowadzonego sprzętu kwaterunkowego i p.poż.,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętności: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
25-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
07-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
Warszawa

16-12-2020 POLECANA

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

08-01-2021