Twoje wsparcie w rekrutacji

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU (FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ)

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-11-27

Zakres obowiązków:

rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymmi wolności

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 4 420 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Norwida 23, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, powiat: m. Jastrzębie-Zdrój, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
dwie zmiany
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju
Norwida 23, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, powiat: m. Jastrzębie-Zdrój, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Nabór prowadzony przez Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach:
https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju-nabor-na-straznika-i-mlodszego-wychowawce

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
1. podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;
UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby
3. kserokopie świadectw pracy lub służby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
8. kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem Nabór nr 1/2021 do Służby Więziennej lub osobiście (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej) w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.00).

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon
Zawód:
Służba więzienna
Miejsce pracy:
Jastrzębie-Zdrój
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 4420 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
20-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
27-11-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zawód: służba więzienna Rodzaj: inna
Zakład Karny w Wojkowicach
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Wojkowice
Jastrzębie-Zdrój

19-11-2020
od 3703 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/PILĘGNIARZ

Zawód: służba więzienna Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Wojkowicach
od 3950 zł
UoP brutto/mies.
Wojkowice
Jastrzębie-Zdrój

19-11-2020
od 3950 zł
UoP brutto/mies.

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zawód: służba więzienna Rodzaj: inna
ARESZT ŚLEDCZY W OPOLU
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Jastrzębie-Zdrój

20-10-2020
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Poszukiwane zawody Jastrzębie-Zdrój