Twoje wsparcie w rekrutacji

SPECJALISTA DS. KADR

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:
- pełna obsługa kadrowa, w szczególności prowadzenie teczek akt osobowych;
- prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
- tworzenie i prowadzenie harmonogramów czasu pracy, planów urlopowych pracowników;
- ewidencja nieobecności pracowników;
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
- sprawozdawczość GUS, PFRON.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony;
- w przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym;
- wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% - 20% - zgodnie z ustawą),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),
- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75% - 400% zgodnie z ustawą),
- regulaminowej premii,
- ZFŚS;
- miejscem pracy jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej;
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim;
- osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- stabilność zatrudnienia;
- regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance);
- przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym;
- możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Centrum Usług Wspólnych;
- podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych;
- praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym;
- wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Centrum.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne - formalne:
- obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- wykształcenie min. średnie;
- doświadczenie zawodowe: min. 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
- umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagane dodatkowe:
- znajomość przepisów prawa: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta nauczyciela oraz kodeksu pracy.
- komunikatywność,
- sumienność,
- odpowiedzialność,
- umiejętności analityczne, planowania i organizacji,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- chęć samodoskonalenia.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagane kompetencje miękkie:
Identyfikacja z pracodawcą i Miastem Dąbrowa Górnicza, komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 600 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od umiejętności, kompetencji i wiedzy kandydatów
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Swobodna 59, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji),
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 03.12.2020 r. godz. 15:30 pod adresem:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. kadr
UWAGA!
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@cuw.dg.pl.

W takim przypadku do wysyłanej wiadomości proszę dołączyć scany wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Jednostki lub data maila), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, tel. 32 718 04 50.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: 03.12.2020 r. , Godziny : do godz. 15:30
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Zawód:
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2600 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
19-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
03-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Hutchinson Poland

Specjalista ds. Personalnych

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Hutchinson Poland
Hutchinson Poland

POLECANA
Żywiec
27-11-2020 POLECANA
SalesHR

Specjalista ds. procesów HR z językiem niemieckim

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
SalesHR
SalesHR
Rekrutacja zdalna 
4000-4200 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
25-11-2020
4000-4200 zł
UoP brutto/mies.
HR Consulting Agnieszka Kastelik

Specjalista ds. kadr i płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
HR Consulting Agnieszka Kastelik
HR Consulting Agnieszka Kastelik

POLECANA
Rybnik
18-11-2020 POLECANA
Kancelaria Podatkowa "FIRMUS"

Specjalista

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca stała
Kancelaria Podatkowa "FIRMUS"
Kancelaria Podatkowa "FIRMUS"
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.
?
Bielsko-Biała
12-11-2020
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.
?
Doradztwo Podatkowe Bożena Blaut

Pracownik do ds. kadr i płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Doradztwo Podatkowe Bożena Blaut
Doradztwo Podatkowe Bożena Blaut
Bielsko-Biała
06-11-2020

PRACOWNIK DZIAŁU KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
BERTANI POLAND SP Z O.O.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bieruń
26-11-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR / SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
NZOZ EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
3000-5000 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
25-11-2020
3000-5000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
KANCELARIA FINANSOWO KSIĘGOWA "EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
24-11-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
TOGER-BIS Rachwał Elwira Mariola
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Tychy
19-11-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH W ODDZIALE FINANSOWYM (O. KDR. 110/ 289 /20)

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
18-11-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

MENEDŻER HR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: inna
Verify Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Siemianowice Śląskie
16-11-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK DIAGNOSTYKI SPÓŁKA KOMANDYTO
od 4850 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
06-11-2020
od 4850 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK BIUROWY LUB POMOC KADROWA

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Mikołów
05-11-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
Abakus Sp. z o.o.
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
03-11-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KADROWA

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO PROGRES S.C. BEATA LENARTOWSKA, IWONA POKÓJ
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
10-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
21-08-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
SARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
14-05-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
"SARTO" Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
05-03-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
26-10-2018
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

PRACE INTERWENCYJNE - REFERENT KADROWO-KSIĘGOWY

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
04-03-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.