Twoje wsparcie w rekrutacji

SPECJALISTA DO SPRAW KSIĘGOWYCH

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych,
- opracowywanie projektów planów finansowych i ich zmian na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów wydatków,
- dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżąca realizacja dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków,
- rozliczenia żywienia,
- wystawiania faktur,
- prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
- przygotowanie wymaganych sprawozdań,
- wykonywanie innych prac na polecenie dyrektora i głównego księgowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony;
- w przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym;
- wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% - 20% - zgodnie z ustawą),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),
- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75% - 400% zgodnie z ustawą),
- regulaminowej premii,
- ZFŚS;
- miejscem pracy jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej;
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim;
- osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- stabilność zatrudnienia;
- regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance);
- przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym;
- możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Centrum Usług Wspólnych;
- podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych;
- praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym;
- wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Centrum.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne - formalne:
- obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiającym wykonywanie zadań na opisanym stanowisku;
- doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
- umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagane dodatkowe:
- znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy.
- komunikatywność,
- sumienność,
- odpowiedzialność,
- umiejętności analityczne, planowania i organizacji,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- chęć samodoskonalenia.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagane kompetencje miękkie:
Identyfikacja z pracodawcą i Miastem Dąbrowa Górnicza, komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 600 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od umiejętności, kompetencji i doświadczenia danej osoby.
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Swobodna 59, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji),
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 30.11.2020 r. godz. 15:30 pod adresem:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko - Specjalista do spraw księgowych
UWAGA!
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@cuw.dg.pl.

W takim przypadku do wysyłanej wiadomości proszę dołączyć scany wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Jednostki lub data maila), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, tel. 32 718 04 50.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: 30.11.2020 r. , Godziny : do godz. 15:30
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2600 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
16-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
30-11-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
BOLIX S.A.

Księgowa/Księgowy z j. angielskim

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
BOLIX S.A.
BOLIX S.A.

POLECANA
Żywiec
Dąbrowa Górnicza

17-11-2020 POLECANA
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.

Samodzielny/a Księgowy/a

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.

POLECANA
Katowice
Dąbrowa Górnicza

09-11-2020 POLECANA
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.

Księgowa / Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.
4500-6500 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Jaworzno
Dąbrowa Górnicza

04-11-2020 POLECANA
4500-6500 zł
UoP brutto/mies.
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS

Samodzielna księgowa/kadrowa

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS

POLECANA
Gliwice
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020 POLECANA
Motion Recruitment

Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Motion Recruitment
Motion Recruitment

POLECANA
Andrychów
Dąbrowa Górnicza

23-11-2020 POLECANA
ARTMAR

Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ARTMAR
ARTMAR
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

26-11-2020
FCA Services

Młodszy księgowy (OTC/PTP)

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
FCA Services
FCA Services

POLECANA
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
FCA Services

Młodszy księgowy z jęz. hiszpańskim

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
FCA Services
FCA Services

POLECANA
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
Electrical Components International Sp. z o. o.

KSIĘGOWA/Y

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Electrical Components International Sp. z o. o.
Electrical Components International Sp. z o. o.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

24-11-2020
CD S.A.

Samodzielny pracownik działu controlingu

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
CD S.A.
CD S.A.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

24-11-2020
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.

Księgowa KPiR

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

23-11-2020

Księgowa/Księgowy w biurze rachunkowym - Skoczów

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora
3400-4800 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Skoczów
Dąbrowa Górnicza

26-11-2020 POLECANA
3400-4800 zł
UoP brutto/mies.
SEWS-CABIND POLAND

Młodszy specjalista ds. księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SEWS-CABIND POLAND
SEWS-CABIND POLAND

POLECANA
Żywiec
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
HR SIGMA Sp. z o.o.

Asystent ds. Księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Ustroń
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Księgowa / Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Cieszyn
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
Grupa PKF

Koordynator ds. rachunkowości (Samodzielny/a księgowy/a)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Grupa PKF
Grupa PKF
Rekrutacja zdalna 
Opole
Dąbrowa Górnicza

10-11-2020

KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
2900-3300 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
2900-3300 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

20-11-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

05-11-2020

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
NILOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4200 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

04-11-2020
od 4200 zł
UoP brutto/mies.