Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-11-23

Zakres obowiązków:

 • Zajmuje się prowadzeniem postępowań podatkowych oraz opracowywaniem projektów decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych, decyzji stwierdzających i określających nadpłatę oraz umarzających postępowanie podatkowe oraz w sprawach z zakresu sukcesji praw i obowiązków następców prawnych i podmiotów przekształconych.
 • Zajmuje się prowadzeniem postępowań podatkowych oraz opracowaniem projektów decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysokości przychodu/dochodu, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty, wysokości odsetek za zwłokę, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczania w następnych okresach rozliczeniowych, decyzji stwierdzających i określających nadpłatę oraz umarzających postępowanie podatkowe, decyzji w sprawach nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oraz w sprawach z zakresu sukcesji praw i obowiązków następców prawnych i podmiotów przekształconych.
 • Zajmuje się wprowadzaniem, ewindencjonowaniem i weryfikowaniem wartości przedmiotów czynności cywilnoprawnych zawartych w formie aktów notarialnych, postanowień sądów, informacji z banków oraz dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie działania komórki organizacyjnej. Dodatkowo zajmuje się kontrolą i analizą składanych deklaracji, zeznań i innych dokumentów podatkowych. Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego mogących skutkować wszczęciem postępowania karno- skarbowego.
 • Zajmuje się prawidłowym, rzetelnym, kompletnym i terminowym wprowadzaniem danych do systemów komputerowych.
 • Zajmuje się zakładaniem i prowadzeniem akt podatkowych, ich przechowywaniem oraz systematycznym przekazywaniem akt do archiwum zakładowego.
 • Zajmuje się prowadzeniem na bieżąco wymaganych ewidencji i rejestrów zgodnie z właściwością rzeczową komórki oraz instrukcja kancelaryjną.
 • Zajmuje się rejestrowaniem środków odwoławczych oraz przekazywaniem ich do Izby Administracji Skarbowej wraz ze stanowiskiem Urzędu.
 • Zajmuje się opracowywaniem sprawozdań, analizy oraz informacji z zakresu działania Działu.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Pabianice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
16-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
23-11-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. spraw wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
27-11-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
27-11-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
27-11-2020

Referent ds. spraw wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
27-11-2020

Referent ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Wieluń
27-11-2020

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Wieluń
26-11-2020

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. nadzoru nad ochroną informacji niejawnych jed

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Grodzisk Mazowiecki
24-11-2020

Referent ds. wprowadzania do systemu komputerowego oraz przetwarzania danych wynikających z deklarac

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Tomaszów Mazowiecki
23-11-2020