GŁÓWNY KSIĘGOWY

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-14

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku:
- prowadzenie rachunków jednostki;
- sporządzanie sprawozdawczości buddżetowej i podatkowej;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
- dokonanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finasowych z planem finasowym;
- nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości;
- opracowywanie planó budżetowych;

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania niezbębne:
1. kwalifikację zgodne z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.):
- ma obywatelstwo państwa członkowskiego Uni Europejskiej, Konfereracji Szwajcerskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednosctce sektora finasów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazna za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- posiada znajomośc języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgoweego
- spełnia jeden z poniższych warunków:
* ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
* ukończyła średnią, policealną lub po maturalna szkołe ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę księgowości,
* jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstwie odrębnych przepisów,
*posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
zgodnie z art. 6 ustawy dnia 21 listopada 2008r. o proacownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1282 ): , cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada wykształcenie wyższe, posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
WYMAGANIA DODATKOWE:
- Dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finasów publicznych (ustawy o: pomocy społecznej, rachunkowości, finasach publicznych, pracownikach samorządowych, odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finasów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy budżetowej, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towaru i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektów finasowych z udziałem środków pochodzących z buddżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego i innych):
- biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
- dobra znajomość programów finasowo - księgowych
- umiejętnośc pracy w zespole, organizacji pracy, korzystania z przepisów prawa, komunikatywność, sumienność i rzetelność
- kierowanie się zasadami etyki zawodowej
WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE DO 12 LISTOPADA 2020R DO GODZ 12.00
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 3 300 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca, powiat: łęczycki, woj: łódzkie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca, powiat: łęczycki, woj: łódzkie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
- skierowanie do pracy,
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacjach i umięjętnościach
- kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia
- kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o:
* posiadaniu pełnej zdoności do czynności prawnych,
* korzystaniu z pełni praw publicznych
* niekaralności za przestępstwo: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
* oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.

Wynmagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy moich danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do konkursu na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy zgodnie z art 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO)
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Łęczyca
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 3300 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
10-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
14-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

L.M. Group Poland Sp. z o.o.

Junior Accountant (OTC, PtP, RtR) with English

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
L.M. Group Poland Sp. z o.o.
L.M. Group Poland Sp. z o.o.
Łódź
Łęczyca

22-01-2021
L.M. Group Poland Sp. z o.o.

Junior GL Accountant with French

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
L.M. Group Poland Sp. z o.o.
L.M. Group Poland Sp. z o.o.
Łódź
Łęczyca

22-01-2021
Grupa PKF

Koordynator ds. rachunkowości (Samodzielny/a księgowy/a)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Grupa PKF
Grupa PKF
 Rekrutacja zdalna 
Łódź
Łęczyca

21-01-2021
Optea sp. z o.o.

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY - PRACA ZDALNA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Optea sp. z o.o.
Optea sp. z o.o.
 Rekrutacja zdalna 
 Praca zdalna 
Łódź
Łęczyca

15-01-2021
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.

Specjalista ds. Księgowości Podatkowej

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.
Bełchatów
Łęczyca

15-01-2021
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.

Specjalista ds. Księgowości Spółek

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe KWAPISZ Sp. z o.o.
Bełchatów
Łęczyca

15-01-2021

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
RENMARK Sp. z o.o.
4000-6000 zł
UoP brutto/mies.
Ozorków
Łęczyca

22-01-2021
4000-6000 zł
UoP brutto/mies.

Główny księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
Łęczyca

21-01-2021

KSIĘGOWY/A

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
BIURO RACHUNKOWE MARZENA GAŁĄZKA
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Zgierz
Łęczyca

31-12-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
GLOBITECH Sp. z o.o.
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Zgierz
Łęczyca

05-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

POMOC KSIĘGOWEJ

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
BIURO RACHUNKOWE MARZENA GAŁĄZKA
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Zgierz
Łęczyca

27-11-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
od 4995 zł
UoP brutto/mies.
Konstantynów Łódzki
Łęczyca

07-01-2021
od 4995 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK BIUROWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Łęczyca

21-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
OLIMPIA Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego S.A.
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Łęczyca

19-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. ZOBOWIĄZAŃ

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 5200 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Łęczyca

18-01-2021
od 5200 zł
UoP brutto/mies.

Księgowy ds. prowadzenia kart kontowych i innych urządzeń ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rac

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
Łęczyca

18-01-2021

SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 3680 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Łęczyca

14-01-2021
od 3680 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI PFRON

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Kontakt przez PUP
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Łęczyca

14-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
" SIM KOŁO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Koło
Łęczyca

07-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Rachunkowe "Fiskus"; M&M s.c. Magdalena Wosińska
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Brzeziny
Łęczyca

08-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.