Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. kadr i płac

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE


Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ),

FK-110-26/20

nazwa stanowiska, numer naboru

 

składanie ofert do dnia 16 listopada 2020 r

1) Wymagane dokumenty:


a)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)      kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c)      kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

d)      kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

e)      oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,

f)       oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,,

g)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),

h)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.2) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

3) Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

T̶A̶K̶/NIE*

 

4) Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:

a)      w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,

b)      pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,

c)      za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,

w terminie do dnia  16 listopada 2020 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

5) Nabór składa się z:

                       

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

 

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie, kompletowanie dokumentów płacowych, wymaganych przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac ROPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, PFRON.
 • Zgłaszanie/aktualizowanie danych pracowników, zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Sporządzanie i podpisywanie, na wniosek pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu  i wynagrodzeniu.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 • Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), kompletowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami. 

Wymagania:

 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata stażu pracy;
 • Doświadczenie zawodowe – rodzaj: 2 lata doświadczenia na stanowisku ds. płac .

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
  Wiedza z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych.
 • Znajomość aktów prawnych:
  a) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282),
  b) Rozporządzenie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936),
  c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
  d) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 645 ze zm.),
  e) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2019, poz. 512 ze zm.).
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel),
 • Znajomość programu płatnik,
 • Pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • Dofinansowanie wydatków na karty FitProfit.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
25-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
05-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

DOMEL-DOMY SP. Z O.O.

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
DOMEL-DOMY SP. Z O.O.
DOMEL-DOMY SP. Z O.O.
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
23-11-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
AGILEO.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
26-11-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza
27-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
27-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
27-11-2020

Inspektor ds. sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Sosnowiec
26-11-2020

Inspektor ds. Zespołu ds. Łączności i Informatyki

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Wieliczka
23-11-2020

Inspektor ds. finansowych w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
Bochnia
23-11-2020

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Tychy
13-11-2020

Inspektor ds. finansów i zaopatrzenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Piekary Śląskie
13-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
Gorlice
11-11-2020

MŁODSZY ASYSTENT

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Gorlice
09-11-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor nadzoru budowlanego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Pra

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice
Gliwice
06-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku
Brzesko
31-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
27-10-2020

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.