Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-23

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz podmiotach niepublicznych celem oceny poprawności, zgodności z prawem oraz wymaganym standardem realizowanych przez nie zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienia ich wymaganej jakości.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w celu oceny jakości działalności oraz jakości usług świadczonych przez te jednostki oraz zgodności zatrudniania w nich pracowników z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje związane z udzielaniem pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zasadności skarg i wniosków w sprawach z zakresu środowiskowej pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli odpowiedzialnego za sporządzenie ostatecznej odpowiedzi.
 • Bieżąca obsługa interweniujących klientów celem udzielania im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i opracowań z zakresu działań obejmujących system pomocy społecznej oraz system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu ich monitorowania i bieżącego udostępniania informacji o aktualnym stanie faktycznym zainteresowanym podmiotom.
 • Uczestniczenie w przeprowadzaniu konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu wsparcia finansowego uprawnionych podmiotów realizujących zadania wynikające z programów rządowych.
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z obszarem pomocy humanitarnej w celu zapewnienia gotowości podmiotów przewidzianych jako realizatorzy zadań (samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe) oraz sprawnego wykonania zadań w tym obszarze.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe mgr na kierunku: prawo, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub wyższe mgr na kierunku administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego stażu pracy w pomocy społecznej w tym 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (funkcjonujących w ramach systemu pomocy społecznej) lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej i 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub co najmniej 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej oraz ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • przeszkolenie: ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie w przypadku nie posiadania trzyletniego stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • szczególne uprawnienia: ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego, nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
23-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
23-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inspektor ds. zamówień publicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Chrzanów
Katowice

26-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
Katowice

27-10-2020

INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNYM

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

20-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 560 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

25-09-2020
od 560 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
Katowice

15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
Katowice

22-10-2020

INSPEKTOR TECHNICZNY W DZIALE REMONTÓW I INSTALACJI SIECI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Kędzierzyn-Koźle
Katowice

16-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Katowice

01-10-2020
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

28-10-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK WARSZTATU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Metal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 7200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

18-08-2020
od 7200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Katowice

21-10-2020

INSPEKTOR DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

01-09-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. fitosanitarnych oraz ochrony roślin i techniki

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Głubczyce
Katowice

28-10-2020

Starszy inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
Katowice

28-10-2020

Starszy inspektor ds. infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystan

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
Katowice

28-10-2020

Starszy inspektor ds. administracji architektoniczno- budowlanej I instancji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
Katowice

28-10-2020