Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-01

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy celem przygotowania projektów decyzji
 • Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji.
 • Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji celem wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.
 • Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE w celu przygotowania projektów decyzji do podpisu dyrektora Wydziału.
 • Przyjmowanie wniosków od cudzoziemców w celu wydawania spersonalizowanych kart pobytu czasowego lub stałego.
 • Realizacja wniosków w sprawach rejestracji pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin w celu zarejestrowania pobytu i wydania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu lub karty pobytu członkom ich rodzin lub przygotowania projektów decyzji o odmowie rejestracji.
 • Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących przedłużenia wiz Schengen i wiz krajowych cudzoziemcom w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji o wydanie cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych dokumentów podróży oraz polskich dokumentów tożsamości w celu przygotowania projektów decyzji.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość języków obcych: angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
17-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
01-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inspektor ds. zamówień publicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Chrzanów
Bielsko-Biała

26-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Bielsko-Biała

09-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Bielsko-Biała

09-10-2020

INSPEKTOR TECHNICZNY W DZIALE REMONTÓW I INSTALACJI SIECI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Bielsko-Biała

22-10-2020
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Bielsko-Biała

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. kontroli produktów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Katowice
Bielsko-Biała

29-10-2020

Inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Bielsko-Biała

22-10-2020

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
Bielsko-Biała

20-10-2020

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających cał

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Bielsko-Biała

06-10-2020

Inspektor ds. obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
Bielsko-Biała

22-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
Bielsko-Biała

27-10-2020

INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNYM

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Bielsko-Biała

20-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 560 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Bielsko-Biała

25-09-2020
od 560 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
Bielsko-Biała

15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Bielsko-Biała

28-10-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK WARSZTATU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Metal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 7200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Bielsko-Biała

18-08-2020
od 7200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Bielsko-Biała

21-10-2020

INSPEKTOR DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Bielsko-Biała

01-09-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Kędzierzyn-Koźle
Bielsko-Biała

16-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
Zakopane
Bielsko-Biała

26-10-2020