Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. realizacji „Programu dla Śląska”, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-07

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie kwartalnych raportów monitorujących wdrażanie „Programu dla Śląska” (PdŚ) celem ich przekazania na potrzeby prac Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska będącej organem pomocniczym Rady Ministrów.
 • Weryfikowanie, pod względem formalnym i merytorycznym, wniosków o: wypłatę dotacji dla zadań Programu Senior+ i dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) za dany okres rozliczeniowy celem przekazywania do Głównego Księgowego Budżetu Wojewody dyspozycji wypłat i rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym przekazanych dotacji Senior+ i FRPA.
 • Weryfikowanie dokumentów składanych przez beneficjentów Senior+, FRPA oraz dotacji celowych na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) celem określenia warunków na jakich dokonywane będzie dofinansowanie części wydatków poniesionych przez beneficjenta na realizację zadania oraz przygotowania projektów umów i porozumień oraz aneksów do nich.
 • Prowadzenie Sekretariatu Komitetu Sterującego PdŚ celem zapewnienia właściwej obsługi organizacyjno-technicznej Komitetu.
 • Przeprowadzenie procesu naboru, weryfikacji i oceny ofert realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Senior+ oraz z FRPA celem wyboru zadań przeznaczonych do dofinansowania.
 • Planowanie oraz przeprowadzanie kontroli realizacji prowadzenia NPP celem potwierdzenia prawidłowej ich realizacji oraz prawidłowego wydatkowania środków finansowych na nie przeznaczonych.
 • Przygotowywanie sprawozdania kwartalnego oraz rocznego o NPP, sprawozdania rocznego z realizacji programu Senior+ na terenie województwa, a także przygotowywanie dla dysponenta FRPA rocznego sprawozdania z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie celem ich przekazania do ministra właściwego do realizacji danego programu.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w celu wpisania organizacji pozarządowych na listę uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie województwa śląskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i rozliczaniem zadań finansowanych ze środków publicznych lub/i unijnych lub/i przeprowadzaniem kontroli
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, nieodpłatnej pomocy prawej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • znajomość Prawa budowlanego
 • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
16-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
07-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNYM

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

20-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 560 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

25-09-2020
od 560 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
Katowice

15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
Katowice

22-10-2020

INSPEKTOR TECHNICZNY W DZIALE REMONTÓW I INSTALACJI SIECI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Kędzierzyn-Koźle
Katowice

16-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Katowice

01-10-2020
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK WARSZTATU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Metal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 7200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

18-08-2020
od 7200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Katowice

21-10-2020

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Kraków
Katowice

15-10-2020

INSPEKTOR DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

01-09-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR BUDOWLANY TECHNICZNY DS. BUDOWLANYCH - INSPEKTOR NADZORU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Spółdzielnia Mieszkaniowa MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC
od 6110 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

28-09-2020
od 6110 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

28-09-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
PKP Intercity Remtrak spółka z ograniczona odpowiedzialnością
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Katowice

20-10-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI, INWESTYCJI I REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Kluczbork
Katowice

07-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.