Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator ds. nadzoru edukacji

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-09-25

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formach określonych prawem i zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN celem dokonania oceny i podniesienia jakości ich pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie monitorowania szkół i placówek zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN oraz potrzebami wynikającymi z bieżącego nadzoru pedagogicznego celem podniesienia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • wydawanie zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności w celu podniesienia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • nadzorowanie realizowania zaleceń pokontrolnych w nadzorowanej jednostce,
 • przygotowywanie projektów poleceń i wniosków oraz zawiadomień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności,
 • sporządzanie informacji dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami lub placówkami,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań oraz zamieszczanie informacji z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEN i KO.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość Prawa oświatowego,
 • Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
 • rzetelność,
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Sosnowiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
11-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
25-09-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Sosnowiec

22-10-2020

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa na okres próbny
Garbarnia Szczakowa S.A.
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
Sosnowiec

25-08-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Zabrze
Sosnowiec

22-10-2020

Sekretarz ds. obsługi sekretariatu i kadr

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
Chrzanów
Sosnowiec

09-10-2020

APLIKANT KOMORNICZY LUB OSOBA W TRAKCIE STUDIÓW PRAWNICZYCH (NA IV LUB V ROKU PRAWA), ZAMIERZAJĄCA P

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU TOMASZ PASZEK KANCELARIA KOMORNICZA W OŚWIĘCIMIU
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Sosnowiec

21-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych w tym instrumentalnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Bielsko-Biała
Sosnowiec

16-10-2020

Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Bielsko-Biała
Sosnowiec

16-10-2020

Referendarz ds. pobierania próbek i wykonywania badań terenowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Bielsko-Biała
Sosnowiec

16-10-2020

INSPEKTOR NADZORU (O SPECJALNOŚCI INSTALCYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WE

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Sosnowiec

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Referendarz ds. wykonywania badań terenowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Częstochowa
Sosnowiec

16-10-2020

Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych w tym instrumentalnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Częstochowa
Sosnowiec

16-10-2020

Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Kraków
Sosnowiec

22-10-2020

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Lubomia
Sosnowiec

15-10-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Sosnowiec

22-10-2020

Referent ds. budżetu i finansów

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opole
Sosnowiec

15-10-2020

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Sosnowiec

06-10-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.