Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz ds. planowania monitoringu wód

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-09-25

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzenie stałego nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa. Dokonywanie weryfikacji lokalizacji punktów monitoringu wód w terenie.
 • Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac związanych z weryfikacją kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżącego monitoringu stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Współpraca z Departamentem w procesie opracowywania wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa
 • Udział w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikacja zgodności danych słownikowych z wykazami wód
 • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego
 • Opracowywanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz polityki ekologicznej państwa w celu określenia średniookresowych zadań dla Inspekcji i innych jednostek uczestniczących w realizacji PMŚ
 • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne, informatyka.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE.
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej,
 • biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Przemyśl
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
11-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
25-09-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. obsługi sekretariatu i obsługi kancelaryjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Ustrzyki Dolne
Przemyśl

26-10-2020

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Sanok
Przemyśl

15-10-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Starszy referent ds. obsługi sekretariatu i obsługi kancelaryjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Rzeszów
Przemyśl

27-10-2020

Starszy referent ds. obsługi bezpośredniej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Krosno
Przemyśl

27-10-2020

Starszy referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Nisko
Przemyśl

27-10-2020

Starszy referent ds. kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Jasło
Przemyśl

26-10-2020