Twoje wsparcie w rekrutacji

KIEROWNIK DZIAŁU PŁAC I KADR W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE

Zakres obowiązków:

- Więcej informacji na stronie: https://cuwmikolow.bip.net.pl/?c=355
-Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Płac i Kadr w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
- Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 01 października 2020 roku po rozstrzygnięciu wyników naboru.
- Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. koordynacja obsługi procesów kadrowo-płacowych CUW oraz jednostek obsługiwanych na mocy Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa,
2. zarządzanie zespołem, planowanie działań i stałe monitorowanie obsługi kadrowo-płacowej,
3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej oraz nad prawidłową realizacją obowiązków płatnika,
4. kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy,
5. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości oraz sprawozdań, analiz i raportów kadrowo-płacowych,
6. współpraca z ubezpieczycielami obsługującymi ubezpieczenia pracownicze,
7. udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych z zakresu kadrowo płacowego,
8. przygotowanie i sporządzanie list płac pracowników zgodnie z klasyfikacją budżetową na podstawie otrzymanych dokumentów z jednostek obsługiwanych,
9. sporządzanie zestawień i prowadzenie miesięcznych rozliczeń z ZUS-em i US,
10. nadzór nad terminowym odprowadzaniem należności do ZUS, PEFRON, oraz Urzędu Skarbowego,
11. sporządzanie rocznych deklaracji i sprawozdań do ZUS i US.
- Informacja o warunkach zatrudnienia
1. Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, ul. K. Miarki 9.
2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
4. Praca przy monitorze ekranowym.
5. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
6. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
7. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art.16 ust. 2 i 3 oraz art. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1282 z póź.zm.).
8. Pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłużej niż 6 miesięcy.
- Godziny pracy: 7:00-15:00.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, ekonomia) z minimum pięcioletnim stażem pracy, w tym co najmniej rok na stanowisku kierowniczym,
4. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą kadr i płac,
5. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
6. bardzo dobra znajomość oraz umiejętność korzystania z regulacji prawnych z zakresu:
- Karty Nauczyciela,
- Ustawy o pracownikach samorządowych,
- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa,
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- Kodeksu pracy.
Wymagania dodatkowe:
1. bardzo dobra znajomość programów płacowych, preferowana znajomość obsługi programów: sQola Integra, Płatnik,
2. samodzielność w działaniu, odporność na stres,
3. umiejętność organizacji pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
4. zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
5. umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność i dokładność,
6. terminowość, rzetelność obowiązkowość.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
4 200 - 5 600 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wynagrodzenie: 4200 - 5600 zł/brutto (wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł/brutto+ dodatek funkcyjny 700
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, powiat: mikołowski, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE
Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, powiat: mikołowski, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń).
2. Kserokopie dokumentów dokumentujących wymagany staż pracy - świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli kandydat jest zatrudniony).
3. List motywacyjny.
4. Życiorys.
5. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
9. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie lub przesłać na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach:
Oferta na stanowisko Kierownika Działu Plac i Kadr Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert od 10 września 2020 roku do 21 września 2020 roku. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie) w godzinach pracy jednostki.

Informacje udzielane są pod numerem telefonicznym 32 226 01 69 wew. 29

Oferty, które wpłyną po terminie do Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie V nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie.

Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie pod numerem telefonu 32 226 O1 69 wew. 29.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta, Termin: Termin składania ofert do 21 września 2020 roku
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE
Zawód:
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy:
Mikołów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
4200-5600 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
10-09-2020
Oferta wygasa w dniu:
21-09-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Specjalista ds. Kadr - Katowice

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Opublikowana:17-09-2020
SalesHR

Specjalista ds. procesów HR z językiem niemieckim

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
SalesHR
Rekrutacja online 
4000-4200 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Katowice
Opublikowana:14-09-2020 POLECANA
4000-4200 zł
UoP brutto/mies.
CD S.A.

Specjalista ds. kadr i płac / Księgowa

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
Opublikowana:16-09-2020
Biuro Rachunkowe PROVIDER Sp. z o. o.

Specjalista ds. Płac i Kadr

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę

POLECANA
Bielsko-Biała
Opublikowana:13-09-2020 POLECANA
ADP Polska Sp. z o.o.

Koordynator Klienta ds. Kadr i Płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
ADP Polska Sp. z o.o.
Rekrutacja online 

POLECANA
Bielsko-Biała
Opublikowana:28-08-2020 POLECANA
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Specjalista ds. Kadr

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kraków
Opublikowana:10-09-2020

POMOC KADROWEJ (1/2 ETATU)

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 1300 zł
UoP brutto/mies.
Tychy
Opublikowana:08-09-2020
od 1300 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW WYNAGRODZEŃ

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
Opublikowana:16-09-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT DS. KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
Opublikowana:07-09-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
3500-4000 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
Opublikowana:28-08-2020
3500-4000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
Opublikowana:26-10-2018
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

PRACE INTERWENCYJNE - REFERENT KADROWO-KSIĘGOWY

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Opublikowana:04-03-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bieruń
Opublikowana:25-08-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC (STAŻ)

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1057 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Opublikowana:11-09-2020
od 1057 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK DS PŁAC I ADMINSTRACJI

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 2700 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Opublikowana:15-09-2020
od 2700 zł
UoP brutto/mies.

KADROWA

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Opublikowana:10-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Opublikowana:14-05-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Opublikowana:05-03-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Pszczyna
Opublikowana:21-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Pszczyna
Opublikowana:11-08-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.