Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wen

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-09-18

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie i planowanie prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych w obiektach podległych KWP w Krakowie,
 • przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody,ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów Policji woj. małopolskiego) w tym w szczególności zbieraniem i analizowaniem danych, tworzenie sprawozdań, wniosków i wytycznych a także opiniowanie otrzymanych ofert opracowywanie umów i porozumień, analizowanie oraz prowadzenie rozliczeń,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych,
 • koordynowanie nad przygotowaniem i funkcjonowaniem kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji woj. małopolskiego ( w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego), a także opracowywanie we współpracy z referatami gospodarczo finansowymi jed. normatywu opałowych i mocy zmówionej dla poszczególnych obiektów (zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej),
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zakupów i usług w zakresie napraw, konserwacji innych urządzeń technicznych będących w merytorycznym zakresie wydziału,
 • analizowanie i przedkładanie propozycji nowych rozwiązań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • realizowanie zagadnień związanych z korzystaniem ze środowiska w tym naliczanie dla obiektów Policji woj. małopolskiego wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z montażem urządzeń instalacji i sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub doświadczenie związane z eksploatacją tych urządzeń i instalacji.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • wiedza w zakresie eksploatacji, konserwacji napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
04-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
18-09-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Virtu Holding Sp. z o.o.

Specjalista ds. planowania produkcji

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Zawiercie
Opublikowana:11-09-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
Opublikowana:21-09-2020
Grupa Inbud Bielsko

POLECANA
Bielsko-Biała
Opublikowana:21-09-2020 POLECANA
Inter Trade Sp. z o.o.

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
Opublikowana:14-09-2020