Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-08-03

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych zarówno w jednostce organizacyjnej jak i w terenie,
 • Przymusowe ściąganie zaległości podatkowych i innych należności poprzez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu wpływ na przyśpieszenie i usprawnienie egzekucji,
 • Zabezpieczenie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej,
 • Orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
 • Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych oraz zarządzeń zabezpieczenia pod kątem dopuszczalności prowadzenia egzekucji na ich podstawie,
 • Terminowe, rzetelne, bezstronne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • grzeczność i uprzejmość,
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Pabianice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
28-07-2020
Oferta wygasła w dniu:
03-08-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. obsługi bieżącej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
Opublikowana:11-08-2020

Starszy referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
Opublikowana:06-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
Opublikowana:05-08-2020

Wizytator ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Sieradz
Opublikowana:03-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
Opublikowana:06-08-2020

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kalisz
Opublikowana:06-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
Opublikowana:10-08-2020

Wizytator ds. realizacji form nadzoru pedagogicznego - kontroli, wspomagania i monitorowania

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Włoszczowa
Opublikowana:06-08-2020

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Płock
Opublikowana:06-08-2020