Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. raportowania

PKF Consult jest polską firmą należącą do międzynarodowej sieci PKF International. Na rynku audytorsko-konsultingowym świadczymy usługi od ponad 26 lat.

PKF BPO Consult jest częścią Grupy PKF Polska. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe dla Klientów polskich oraz międzynarodowych.  Nasze linie biznesowe rozwijamy w siedmiu większych miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Opolu. 

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja poprawności raportowanych danych jednostkowych przez podmioty z grupy kapitałowej,
 • przygotowywanie jednostkowych pakietów konsolidacyjnych,
 • udział w konsolidacji wyników finansowych grupy kapitałowej,
 • udział w przygotowaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF,
 • współpraca z audytorem w trakcie trwania audytu finansowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki),
 • doświadczenie w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSSF,
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • praca na programach finansowo-księgowych (przede wszystkim Symfonia oraz inne: Optima, Navision, SAP),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętności komunikacyjne.

Firma oferuje:

 • umowę o pracę,
 • szkolenie merytoryczne,
 • szkolenie językowe,
 • prywatna opieka medyczna,
 • spotkania integracyjne, konkursy, eventy,
 • świadczenia urlopowe,
 • program poleceń pracowniczych.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Grupa PKF

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Osobny link: https://pkf.elevato.net/pl/specjalista-ds-raportowania,ja,1230?source=1013

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Współadministratorami Pani/Pana (Państwa) danych osobowych są:
  1. „PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 579479.
  2. „PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 59384.
  3. ,,PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa’’ z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 832265.
 2. Kontakt ze Współadministratorami danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: biurobpo@pkfpolska.pl.
 3. Każda ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKF Polska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Moniki Gierałtowskiej - Karpowicz, e-mail: iod@pkfpolska.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Współadministratorzy będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją – realizacja bieżącego procesu rekrutacji,
 2. realizacji przyszłych procesów rekrutacji,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. rozpatrzenie rekrutacji czy dochodzenia roszczeń.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę,

b) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji),

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane wymienione w art. 22 1 § 1 KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. trwania obecnego procesu rekrutacji, a po zakończeniu trwale usunięte.
 2. w przypadku przyszłej rekrutacji przez 1 rok, od daty złożenia oświadczenia przez Państwa o wyrażeniu takiej zgody nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 3. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji – upoważnionym przez Współadministratorów,
 2. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
 3. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 4. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W każdej chwili mogą Państwo żądać prawa:

 1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody winno nastąpić na adres mail: rekrutacja@pkfpolska.pl
 2. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Współadministratorów.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

 1. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
 2. Informujemy, że jako Współadministratorzy zawarliśmy pisemne porozumienie, które określa zakres odpowiedzialności każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej PKF Polska dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
 1. Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za realizację względem Państwa obowiązku informacyjnego,
 2. Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za umożliwienie Państwu wykonywania praw, wynikających z RODO.

Niezależnie od powyższego, możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec innego ze Współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Państwa żądanie drugiej Spółce w celu jego realizacji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
PKF Grupa Consult , ul. Orzycka 6 lok. 1B , 02-695 Warszawa, NIP: 521-05-27-710
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
22-05-2020
Oferta wygasa w dniu:
05-06-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

KSIĘGOWY - OFERTA W RAMACH PRAC INTERWENYCJNYCH DLA BEZROBOTNYCH

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Legionowo
Opublikowana:30-04-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
5000-8000 zł
UoP brutto/mies.
Wołomin
Opublikowana:13-05-2020
5000-8000 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Zakłady Wytwórcze "AGRO-CHEMAT" Sp zoo
od 6000 zł
UoP brutto/mies.
Wiązowna
Opublikowana:08-05-2020
od 6000 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNA KSIĘGOWA (120 J)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ZAKŁADY WYTWÓRCZE "AGRO-CHEMAT" SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
od 6000 zł
UoP brutto/mies.
Wiązowna
Opublikowana:30-04-2020
od 6000 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ZAKŁADY WYTWÓRCZE "AGRO-CHEMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 6000 zł
UoP brutto/mies.
Wiązowna
Opublikowana:29-04-2020
od 6000 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY ( 133J)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
od 3200 zł
UoP brutto/mies.
Otwock
Opublikowana:12-05-2020
od 3200 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Grodzisk Mazowiecki
Opublikowana:29-04-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
od 2700 zł
UoP brutto/mies.
Sochaczew
Opublikowana:05-03-2020
od 2700 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Kozienice
Opublikowana:13-05-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Kozienice
Opublikowana:13-05-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Ostrów Mazowiecka
Opublikowana:05-03-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWY SAMODZIELNY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PERFEKT No 1 s.c. J.Boroń, T.Boroń, T.Boroń
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Przasnysz
Opublikowana:04-05-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
B&M CLOTHING COMPANY SPÓŁKA Z O.O.
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Radom
Opublikowana:07-03-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNA KSIĘGOWA ODDZIAŁU SAMOBILANSUJĄCEGO SIĘ

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Płock
Opublikowana:08-05-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

Fakturzysta/ka dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PI-ON
Raszyn
Opublikowana:12-05-2020

Specjalist/a/ka ds. ubezpieczeń

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PASSA
Raszyn
Opublikowana:12-02-2020

specjalista d/s kredytów i leasingów

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PASSA
Raszyn
Opublikowana:12-02-2020

Firma Zaratex Sp. zp.zo.o. poszukuje Samodzielnej Księgowej

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ZARATEX SP. Z O.O.
Raszyn
Opublikowana:12-02-2020

asystentkę do księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
KETOAN SP. ZO.O.
Lesznowola
Opublikowana:01-05-2020

Specjalista ds. finansowych (branża budowlana)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
POLAQUA Sp. z o.o.
Lesznowola
Opublikowana:28-04-2020