Twoje wsparcie w rekrutacji

Zastępca naczelnika

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-05-31

Zakres obowiązków:

 • Organizuje i koordynuje pracę zespołów terenowych celem usprawnienia pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami wykonywanymi przez zespoły terenowe;
 • Analizuje i opiniuje sprawy skomplikowane wskazując właściwy tryb postępowania;
 • Inicjuje, planuje i proponuje nowe rozwiązania w celu ujednolicenia pracy zespołów;
 • Sporządza sprawozdania, opracowuje dane, prowadzi analizy i zestawienia w zakresie właściwym dla zespołów terenowych.
 • Wykonuje zadania w zakresie spraw pracowniczych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem lub koordynowaniem pracy zespołu;
 • Wiedza z zakresu przepisów: związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym; kodeksu postepowania administracyjnego i cywilnego; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Umiejętność kierowania zespołem;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz zarządzania czasem pracy;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • Umiejętność motywowania;
 • Umiejętność egzekwowania poleceń.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
21-05-2020
Oferta wygasła w dniu:
31-05-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Pruszków
Opublikowana:27-05-2020

Starszy referent ds. Kancelarii Jawnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
Opublikowana:04-06-2020