Twoje wsparcie w rekrutacji

Kierownik kancelarii tajnej

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne,
 • Sprawdzanie prawidłowości oznaczania sporządzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia/delegowania do służby (pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,
 • Prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane obowiązujące akty prawne zawierające informacje niejawne, a także udostępnianie ich upoważnionym policjantom i pracownikom,
 • Analizowanie i weryfikowanie pod względem zgodności z przepisami o ochronie informacji niejawnych, wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania materiałów niejawnych poza kancelarią tajną oraz zapewnianie ich przechowywania,
 • Prowadzenie teczek oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy, ich udostępnianie zgodnie z regulacjami oraz przekazywanie do jednostek organizacyjnych Policji,
 • Archiwizowanie dokumentów niejawnych,
 • Odnotowywanie na materiałach niejawnych oraz w odpowiednich ewidencjach zmian lub zniesienia klauzuli tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności o prowadzeniu kancelarii tajnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów o Policji, w szczególności: w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, zakresu uprawnień Policji oraz przepisów wykonawczych w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,5337 plus wysługa lat.

Techniki i metody naboru:
– weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
– test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.sopot.policja.gov.pl/ w zakładce "praca".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 47 74 26231, 47 74 26391.

Zawód:
Specjalista ds. ochrony danych
Miejsce pracy:
Sopot
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
16-05-2020
Oferta wygasa w dniu:
29-05-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)