Twoje wsparcie w rekrutacji

STAŻYSTA PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-05-26

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty
Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na:
rejestracji wpływających wniosków, pism,
dokonywanie wpisów w systemie elektronicznym,
zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu i układaniu akt,
sporządzaniu wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, wysyłaniu korespondencji,
protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach oraz obsługa sali rozpraw,
nagrywanie e-protokołu na informatyczne nośniki danych,
wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,
obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne
1. co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office),
3. umiejętność biegłego, bezbłędnego pisania pod dyktando,
4. pełna zdolność do czynności prawnych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
9. wysoki poziom kultury osobistej, sumienność, odpowiedzialność,
10. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków urzędnika.
Wymagania dodatkowe
1. podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa, (Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia MS w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej),
2. doświadczenie w pracy biurowej, a w szczególności pracy w sądownictwie,
3. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 600 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy
Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń
1. podanie o przyjęcie do pracy z aktualnymi danymi kontaktowymi oraz ze wskazaniem sygnatury konkursu (Adm. 110- 1/20), kierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Jaworznie,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenia kandydata o:
a) korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
b) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c) nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Podanie o przyjęcie do pracy i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusza dostępne są na stronie: www.jaworzno.sr.gov.pl w zakładce Ogłoszenia urzędu/oferty pracy
Termin i miejsce składania aplikacji
Kompletne oferty w zaklejonej i opisanej kopercie należy składać w terminie do 26 maja 2020r w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Jaworznie lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby sądu na adres:
Sąd Rejonowy w Jaworznie
Oddział Administracyjny ul. Grunwaldzka 28
43-600 Jaworzno
konkurs Adm. 110-1/20
Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu na stanowisko stażysty można uzyskać telefonicznie tel. 32 75 86 170 lub 32 75 86 255.
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r poz.400).
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) Etapu pierwszego selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) Etapu drugiego praktycznego sprawdzianu umiejętności
3) Etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Jaworznie (parter koło Biura Podawczego) oraz na stronie internetowej sądu www.jaworzno.sr.gov.pl
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu bądź jego dalszej części mogą zwrócić się o zwrot złożonych dokumentów pisemnie na adres jak wyżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 7586170 lub 32 7586255 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530, w terminie do dnia 28 sierpnia 2020r Po upływie wskazanego wyżej terminu podania o pracę wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście
Zawód:
Sekretarz/Sekretarka
Miejsce pracy:
Jaworzno
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2600 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
14-05-2020
Oferta wygasła w dniu:
26-05-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Dąbrowa Górnicza
Opublikowana:04-03-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: praktyka
P.H.U. InerSoft Artur Koch
Dąbrowa Górnicza
Opublikowana:01-05-2020

PRACOWNIK SEKRETARIATU

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa na okres próbny
Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Wola
Opublikowana:12-05-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SEKRETARIATU

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa na okres próbny
P. H. U. "PASAK" Krzysztof Panek.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Mikołów
Opublikowana:06-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa o pracę
ZECHIK SP. Z O.O.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Zabierzów
Opublikowana:05-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENTKA ZARZĄDU

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa na okres próbny
TECH-MEDIA ISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4839 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Opublikowana:05-05-2020
od 4839 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: praktyka
Czarniecka Laura Klaster Analityka Biznesowa
Kraków
Opublikowana:23-04-2020

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Skoczów
Opublikowana:01-04-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: inna
NZOZ SilesiaMED Mariola DZIAŁAS
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Brenna
Opublikowana:13-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT/SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: praca tymczasowa
KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA S.A.
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Kotlarnia
Opublikowana:08-05-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez PUP
od 3400 zł
UoP brutto/mies.
Częstochowa
Opublikowana:07-05-2020
od 3400 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Częstochowa
Opublikowana:06-03-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Kędzierzyn-Koźle
Opublikowana:09-03-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

STAŻ - SEKRETARKA

Zawód: sekretarz/sekretarka Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Tarnów Opolski
Opublikowana:09-03-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.