Twoje wsparcie w rekrutacji

MAGAZYNIER/DIETETYK

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-05-28

Zakres obowiązków:

1. sporządzanie zbiorowego zapotrzebowania na produkty zgodnie z jadłospisem,
2. dbałość o wykorzystanie produktów żywnościowych wydawanych do sporządzenia potraw
zgodnie z przepisami kulinarnymi,
3. opracowywanie ilościowo-wartościowego wykazu artykułów żywnościowych dla potrzeb
udzielania zamówień publicznych,
4. dbałość o stan sanitarno-epidemiologiczny urządzeń i pomieszczeń magazynowych
oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub kradzieżą,
5. prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej (przychody, rozchody),
6. odpowiedzialność materialna za właściwe przechowywanie składników majątkowych
w magazynie oraz za stan ilościowy powierzonego mienia,
7. terminowe i celowe zaopatrzenie placówki w niezbędne artykuły,

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak, kierunek: dietetyk
Uprawnienia:
przyjmowanie i wydawanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym oraz sprawdzae na produktach terminu przydatności do spożycia, terminów ważności
prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
umiejętność planowania jadłospisów z uwzględnieniem diet i wymaganych wartości odżywczych posiłków oraz ich urozmaicenia
doświadczenie w pracy na stanowisku dietetyk
umiejętność obsługi komputera oraz programu komputerowego DIETY, MAGAZYN w systemie operacyjnym Windows
obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej
planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi
doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa żywieniowego oraz w prowadzeniu wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
niekaralność
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowania opinia
znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
wydawanie artykułów żywnościowych z magazynu w ustalonym z szefem kuchni czasie
nieposzlakowana opinia
znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, działalności leczniczej, samorządzie gminnym,pracownikach samorządowych, KPA
umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej wyżywienia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
do 3 000 PLN
Opis wynagrodzenia:
brutto

Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne
w dostępno
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Wandy 64, 41-500 Chorzów, powiat: m. Chorzów, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
dwie zmiany
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
TAK
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NADZIEJA"
Wandy 64, 41-500 Chorzów, powiat: m. Chorzów, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub, za umyślne przestępstwo skarbowe, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty wraz z dokumentami należy przesłać:
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Dom Pomocy Społecznej Nadzieja Chorzów
ul. Wandy 64, pokój 2A
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej
ofertę z adnotacją nabór na stanowisko Magazynier/Dietetyk
lub pocztą elektroniczną na adres:
nadzieja@chorzow.net.pl

do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w sekretariacie DPS Nadzieja, telefon nr 32 2411 513 wew. 13, od poniedziałku do piątku 8:00 do 14:30.
osoba do kontaktu; Monika Gąsior
Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty mogą zostać odebrane w ciągu 3 m-cy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta, Godziny : termin składania dokumentów do 02.04.2020
Zawód:
Dietetyk
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
umowa na okres próbny
Wynagrodzenie:
od 3000 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
05-05-2020
Oferta wygasła w dniu:
28-05-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

DIETETYK

Zawód: dietetyk Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Świętochłowice
Opublikowana:16-03-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

DIETETYK-MAGAZYNIER

Zawód: dietetyk Rodzaj: umowa o pracę
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Opublikowana:11-03-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.