Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-03-21

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE


Referent ds. realizacji projektu „ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-10/20

nazwa stanowiska, numer naboru

 

składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Zakres obowiązków:

 Wykonywanie funkcji specjalisty ds. merytorycznych projektu poprzez:

 • Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.
 • Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników.
 • Zapewnienie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, współpraca z wykonawcami.
 • Rekrutacja kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.
 • Opracowywanie ramowych programów szkoleń.
 • Nadzór nad realizacja szkoleń.
 • Opracowywanie raportów ewaluacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczestników projektu.
 • Opracowanie procedur, instrukcji i regulaminów.
 • Zakup usług/dostaw/materiałów na potrzeby projektu zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.

 

Inne zadania:

 • Współpraca z pracownikiem ds. rozliczeń finansowych projektu i zespołem ds. zamówień publicznych ROPS przy planowaniu i realizacji zadań oraz budżetu, w celu bieżącego monitorowania realizacji postępu rzeczowego i finansowego Projektu.
 • Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Prezentacja podczas konferencji, spotkań, itp. informacji na temat Projektu, jego oferty oraz uzyskanych rezultatów.
 • Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Opracowywanie tekstów i materiałów dotyczących projektu.
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu

Wymagania:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office, Prezi,
 • wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mile widziane:

 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:

opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub

wdrażaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich lub

pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub

pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;
 • Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
 • Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność,  bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

Firma oferuje:

 • Umowa o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • Dofinansowanie wydatków na karty FitProfit.
Zawód:
Inny
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2020-02-21
Oferta wygasła w dniu:
2020-03-21
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Adecco Poland Sp. z o.o.

Pracownik administracji/Specjalista ds. obsługi klienta z j. angielskim

Zawód: inny Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2020-03-29
Adecco Poland Sp. z o.o.

Koordynator/Specjalista ds. zaopatrzenia z j. angielskim

Zawód: inny Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2020-03-20

PRAKTYKANT W OŚRODKU EKONOMIKI ŚRODOWISKA

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-05

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-05

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W ŚLĄSKIM OŚRODKU BADAŃ REGIONALNYCH

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W OŚRODKU INŻYNIERII DANYCH

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-03-03

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BYTOMIU

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Bytom
2020-03-03

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BYTOMIU

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Bytom
2020-03-03

PRAKTYKANT W ODDZIALE W SOSNOWCU

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Sosnowiec
2020-03-03

PRAKTYKANT W ODDZIALE W SOSNOWCU

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Sosnowiec
2020-03-03

PRAKTYKANT W ODDZIALE W RYBNIKU

Zawód: inny Rodzaj: praktyka
Urząd Statystyczny w Katowicach
Rybnik
2020-03-03

pracownik logistyki

Zawód: inny Rodzaj: umowa o pracę
USBOX
Zielonki
2020-02-14

Zatrudnie montażyste Anten satelitarnych i naziemnych LTE

Zawód: inny Rodzaj: umowa o pracę
Studio Arcan Vision
Zabierzów
2020-02-12

ROZDAWANIE ULOTEK W WĘGRZCACH

Zawód: inny Rodzaj: umowa o pracę
CU Partner
Zielonki
2020-02-12