Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. utrzymania mostów

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-03-02

Zakres obowiązków:

 • branie udziału w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym współuczestnictwo w kontrolowaniu wykonawstwa robót,
 • współuczestnictwo w określaniu potrzeb rzeczowych i finansowych na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • udział w opracowywaniu materiałów przetargowych w części technicznej na roboty utrzymaniowe,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu Systemu Gospodarki Mostowej i ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • współpraca z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków specjalnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o ruchu drogowym , ustawy o drogach publicznych
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Wieluń
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-20
Oferta wygasła w dniu:
2020-03-02
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
2020-03-26

Inspektor weterynaryjny ds. pasz, utylizacji i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
Kępno
2020-03-25

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
Kępno
2020-03-25

Starszy inspektor ds. płac

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
2020-03-21

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
2020-03-13

Inspektor weterynaryjny ds. IRZ i CC (Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz wymogów wzajemnej zg

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
Ostrzeszów
2020-03-07

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
2600-5600 zł
UoP brutto/m-c
Kępno
2020-03-04
2600-5600 zł
UoP brutto/m-c

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
2020-03-05

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
2020-03-05

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Sieradz
2020-03-03