Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. egzekucji administracyjnej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-21

Zakres obowiązków:

 • Stosowanie środków egzekucyjnych w stosunku do podmiotów z przydzielonego rejonu w celu wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należności objętych tytułami wykonawczymi (zarządzeniami zabezpieczeń), w tym m. in. środków egzekucyjnych w postaci egzekwowania gotówki za pokwitowaniem oraz zajęć ruchomości i innych walorów.
 • Opracowanie wniosków zobowiązanych celem przekazania do akceptacji przełożonym.
 • Przyjmowanie interesantów oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami w celu dokonywania ustaleń i prawidłowej obsługi przydzielonego rejonu egzekucyjnego.
 • Rozliczanie przelewów i aktualizowanie tytułów wykonawczych w celu ustalenia aktualnych informacji o stanie zaległości.
 • Pozyskiwanie informacji o majątku zobowiązanych w celu ustalenia stanu faktycznego. Poszukiwanie majątku należącego do podmiotów poprzez spisywanie protokołów o stanie majątkowym, jak również nakazanie jego wyjawienia przed sądem w celu uzyskania informacji o posiadanych składnikach majątkowych, do których można skierować egzekucję.
 • Prowadzenie czynności związanych z odbiorem ruchomości, jak również ze sprzedażą zajętych praw majątkowych, ruchomości bądź nieruchomości w celu uzyskania środków niezbędnych do zaspokojenia należności.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • podstawowa wiedza w zakresie : ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • grzeczność i uprzejmość,
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami,
 • obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-14
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-21
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-20