Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw dot. zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt ( ochrona zdrowia zwierzat i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania afrykańskiego pomoru świń )
 • Prowadzenie kontroli sposobu wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez powiatowych lekarzy weterynarii województwa łódzkiego w powyższym zakresie
 • Odbieranie i przekazywanie informacji i wytycznych w zakresie zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 • Zbieranie i analiza informacji dotyczących zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt , w tym przygotowywanie sprawozdań
 • Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących spraw zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Aktualizacja rejestrów prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i europejskich w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania programów komputerowych ( pakiet MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po dokonaniu weryfikacji ofert, kandydatki/ kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie oraz metodach i technikach przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Oferty niekompletne kub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Wzór oświadczeń do ewentualnego wykorzystania znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w zakładce Informacje - Pliki do pobrania.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3 500,00 do 4 000,00 zł
+ dodatek za staż pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6351416.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-14
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-28
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
2020-02-17

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
2020-02-17

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.
Tomaszów Mazowiecki
2020-02-17

Inspektor ds. utrzymania dróg

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz
2020-01-08

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Opoczno
2020-02-24

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie
Sochaczew
2020-02-20

Inspektor ds. kancelaryjno - biurowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kole
Koło
2020-02-23

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Koło
2020-02-14

Inspektor ds. utrzymania mostów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wieluń
2020-02-20

Inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-05

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu
Grójec
2020-02-20

Inspektor nadzoru budowlanego ds. nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
Konin
2020-02-17