Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-23

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie autoryzacji i notyfikacji jednostek oceny zgodności oraz analizowanie i ocenianie prowadzonych działań i przygotowywanie rozwiązań systemowych
 • Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie: uczestniczenia i koordynowania udziału innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa w działalności normalizacyjnej w szczególności w zakresie opiniowania norm oraz uzgadniania potrzeb sporządzania dokumentów normalizacyjnych; przekazywania informacji przewidzianych w ustawie o normalizacji; uzgadniania potrzeb odnośnie tłumaczenia na język polski norm europejskich oraz sporządzania dokumentów zawierających wymagania techniczne; koordynowania udziału przedstawicieli MI w Komitetach Technicznych PKN; propagowania wśród interesariuszy branżowych udziału w Komitetach Technicznych
 • Opiniowanie projektów normatywnych aktów prawnych oraz innych aktów rządowych; sporządzanie odpowiedzi na interpelacje poselskie kierowane do Departamentu oraz tworzenie i opiniowanie projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa oraz projekty upoważnień i pełnomocnictw
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami Stanowiska do spraw Prawno-Organizacyjnych w zakresie właściwości stanowiska tj. zadań związanych finansami publicznymi
 • Analizowanie stanu i potrzeb w zakresie współpracy resortu z Polskim Centrum Akredytacji oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach związanych z akredytacją i autoryzacją jednostek oceny zgodności
 • Monitorowanie planów i programów prac europejskich i międzynarodowych organów normalizacyjnych
 • Dokonywanie oceny i analizy działalności normalizacyjnej resortu oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w zakresie oceny zgodności lub nadzoru rynku
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw o: systemie oceny zgodności; systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; normalizacji wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego leżącego w kompetencji resortu wraz z przepisami wdrażającymi
 • Znajomość unijnych regulacji z zakresu harmonizacji technicznej i normalizacji
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość systemu akredytacji oraz norm zharmonizowanych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-13
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-23
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
Pułtusk
2020-02-12

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2020-02-10