Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zakres obowiązków:

 • • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 • • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego
 • b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych
 • c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby
 • • nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • • planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
 • • nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • • wykonywanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
 • • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, studia podyplomowe z zakresu: epizootiologia i administracja weterynaryjna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powiat gorlicki
 • • prawo jazdy kat B
 • • prawo wykonywania zawodu
 • • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Gorlice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-13
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-29
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Inspektor ds. kontroli zarządczej

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

POLECANA
Kraków
2020-02-21 POLECANA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Inspektor ds. kadr i płac

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

POLECANA
Kraków
2020-02-21 POLECANA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Inspektor Ochrony Danych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

POLECANA
Kraków
2020-02-21 POLECANA

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Nowy Sącz
2020-02-28

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Nowy Sącz
2020-02-28

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Tarnów
2020-02-28

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Tarnów
2020-02-28

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
Dębica
2020-02-19

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
Dębica
2020-02-19

Starszy inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów
2020-02-19

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
Wieliczka
2020-02-21

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2020-02-28

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społe

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2020-02-28

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Kraków
2020-02-10
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor wojewódzki ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2020-02-22

Inspektor ds. księgowości

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Kraków
2020-02-20

Starszy inspektor ds. opracowywania pism, decyzji i korespondencji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2020-02-20