Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. administracji

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżącej obsługi sekretariatu w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora Delegatury,
 • prowadzenie rejestru pism w systemie EZD wpływających i wychodzących oraz prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentacji w celu zapewnienia sprawnego działania Delegatury,
 • przygotowywanie pism, planów, sprawozdań, zestawień zbiorczych wynikających z bieżącej realizacji zadań w celu sprawnego działania Delegatury,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora w celu zapewnienia właściwego obiegu pism,
 • systematyczne składanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz środki czystości w celu zapewnienia sprawnego działania Delegatury,
 • prowadzenie organizacyjnej i administracyjnej obsługi narad dyrektora Delegatury,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w administracji publicznej
 • pozytywne podejście do klienta,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 800 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Sosnowiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-12
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
2020-02-08

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne p

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-13

Starszy inspektor ds. obsługi kasowej i księgowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
2020-02-11

Inspektor ds. sieci kablowych i zakończeń abonenckich

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2020-02-05

Inspektor wojewódzki ds. przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw K

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-04

Inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-04

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państ

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-20

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2020-01-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2020-01-02
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry
2020-02-04

Inspektor nadzoru budowlanego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Pra

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice
Gliwice
2020-02-10

Inspektor ds. nasiennictwa oraz ochrony roślin i techniki

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Gliwice
2020-02-10

SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNO-HANDLOWEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
WENTOPRODUKT JANUSZ POCHOPIN
4100-5500 zł
UoP brutto/m-c
Gliwice
2020-01-27
4100-5500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. dokumentacji zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14

Starszy inspektor ds. do rejestrowania spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2020-02-15

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Kraków
2020-02-13

Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Kędzierzyn-Koźle
2020-02-07

INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM, REMONTÓW I INWESTYCJI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2020-02-03
od 3000 zł
UoP brutto/m-c