Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. nasiennictwa oraz ochrony roślin i techniki

Zakres obowiązków:

 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje uprawy na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony roślin.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem kierownika pobiera próby materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej oraz pobiera próby materiału siewnego i materiału roślinnego na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Pobiera pod nadzorem pracownika próby środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu wykonania badań ich jakości w upoważnionych jednostkach i wprowadza dane do systemu Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej oraz cech zewnętrznych, kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu niedopuszczenia do obrotu materiału niespełniającego wymagań.
 • Wpisuje do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie dane podmiotów, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie ochrony roślin oraz dane dotyczące przebadanych opryskiwaczy.
 • Udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości podmiotom z zakresu nasiennictwa podczas spotkań informacyjnych.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem kierownika kontroluje pracę akredytowanych próbobiorców w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania czynności pobrania prób i stosowania przez akredytowanych próbobiorców przepisów prawa w tym zakresie.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań, a także sporządza informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomośc ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomośc ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor ds. nasiennictwa oraz ochrony roślin i technik Oddział Gliwice". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Brak odpowiedzi do 26.02.2020 r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Gliwice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-10
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2020-01-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry
2020-02-04

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne p

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-13

Starszy inspektor ds. obsługi kasowej i księgowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
2020-02-11

Inspektor wojewódzki ds. rolnictwa i gospodarki wodnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-07

Starszy inspektor ds. rozliczeń księgowych i finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Katowice
2020-02-07

Inspektor wojewódzki ds. gotowości obronnej i planowania obronnego Urzędu

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-07

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2020-02-05

Inspektor ds. sieci kablowych i zakończeń abonenckich

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2020-02-05

Inspektor wojewódzki ds. przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw K

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-04

Inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-02-04

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państ

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-20

Inspektor ds. ds administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Tychach
Tychy
2020-02-06

Inspektor ds. administracji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Sosnowiec
2020-02-12

INSPEKTOR NADZORU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
od 7000 zł
UoP brutto/m-c
Sosnowiec
2020-01-22
od 7000 zł
UoP brutto/m-c

Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Kędzierzyn-Koźle
2020-02-07

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
2020-02-08

INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM, REMONTÓW I INWESTYCJI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2020-02-03
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c