Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent prawny ds. orzecznictwa prawnego

Zakres obowiązków:

 • Świadczenie pomocy prawnej na rzecz powiatowego Inspektora oraz powiatowego Inspektoratu prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikającymi z zakresu właściwości inspektoratu szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym.
 • Przygotowywanie, opiniowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz projektów innych pism w ramach prowadzonych spraw i postępowań.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przyjmowanie petentów celem ewentualnego udzielenia wyjaśnień, co do prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Opracowywanie dla powiatowego inspektora opinii prawnych i interpretacji przepisów prawa oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych
 • Przygotowywanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
 • Przegląd i bieżąca korekta wprowadzonych procesów.
 • Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 • Opracowanie procedur do poszczególnych kategorii spraw oraz formularzy niezbędnych do realizacji.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych, szczególnie w obszarze prawa budowlanego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane , Kodeksu postepowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa na zastępstwo na okres ok 8 miesięcy
Proponowane wynagrodzenie ok. 3000 zł brutto
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-08
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-28
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-20