Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. obsługi paszportowej i zezwoleń na pracę

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-18

Zakres obowiązków:

 • rejestracja oraz weryfikacja wniosków o wydanie paszportu, sprawdzanie stanu technicznego wyprodukowanych w Centrum Personalizacji Dokumentów paszportów, weryfikacja danych osobowych paszportowych, przyjmowanie dokumentów paszportowych do depozytu oraz wydanie dokumentu paszportowego w Paszportowym Systemie Informacyjnym
 • weryfikacja danych osobowych i paszportowych w dostępnych ewidencjach, podejmowanie decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego
 • przyjmowanie wniosków w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz wydawanie zezwoleń na pracę
 • udzielanie klientom rzeczowej, pełnej informacji o obowiązujących przepisach i procedurach, w celu zapewnienia właściwego poziomu obsługi klientów zgłaszających się do oddziału
 • udostępnianie przetwarzanych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji paszportowej organom uprawnionym w celu realizacji ustawowych zadań
 • obsługa systemu informatycznego ,,Syriusz’’ oraz aktualizacja ww. systemu o dane wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji dotyczących zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji, znajomość Kpa i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów prawnych w sprawach dotyczących cudzoziemców, ustawy o cudzoziemcach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Sieradz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-07
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
2020-02-17

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Poddębice
2020-02-17

Inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-05

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Turek
2020-02-04

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
2020-02-19

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
2020-02-14

Inspektor ds. ds zarządzania kryzysowego i obronności kraju

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2020-02-13

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
2020-02-13

Inspektor ds. obsługi budżetu i dotacji celowych w zakresie komunikacji oraz realizacji zadań związa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
2020-02-11

Inspektor ochrony zabytków ds. ochrona zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódź
2020-02-08

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2020-02-06

Inspektor ds. postępowań administracyjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2020-02-06

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
Kępno
2020-02-10

Inspektor weterynaryjny ds. pasz, utylizacji i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
Kępno
2020-02-10

Inspektor ds. obsługi klienta

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Ostrów Wielkopolski
2020-02-13

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Koło
2020-02-14

Inspektor nadzoru budowlanego ds. nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
Konin
2020-02-17

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie
Konin
2020-02-11

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.
Tomaszów Mazowiecki
2020-02-17

Inspektor ds. dokumentacji zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14