Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-19

Zakres obowiązków:

 • ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i innych placówek (prowadzenie kontroli planowych i doraźnych)
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół (placówek)
 • prowadzenie po ukończeniu odpowiedniego szkolenia, ewaluacji w szkołach i placówkach
 • realizowanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli - analizowanie dokumentacji, organizacja posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
 • udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorzadu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
 • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży
 • realizowanie zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego
 • nadzór nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży w podległych placówkach
 • koordynowanie zadań przydzielonych przez Dyrektora Delegatury

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
 • znajomość problematyki wspierania dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • znajomość problematyki dotyczącej szkolnictwa zawodowego
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Piotrków Trybunalski
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-07
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-19
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2020-02-17

Starszy referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2020-02-14

Starszy referent ds. archiwum

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2020-02-12

Referent prawny ds. orzecznictwa prawnego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi
Łódź
2020-02-08

Referent ds. organizacyjno-administracyjnych i archiwum

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2020-02-06

Referent ds. kontroli podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Rawa Mazowiecka
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14

Referent ds. orzecznictwa w zakresie podatku od towarów i usług

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Kielce
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Kielce
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Jędrzejów
2020-02-17