Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. orzecznictwa w sprawach wierzycielskich

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-17

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia,
 • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • prowadzenie spraw w zakresie nadawania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymania wykonania decyzji,
 • obsługa systemów informatycznych urzędu oraz dysponentów obcych baz danych ( w tym SHRiMP), w celu wprowadzenia danych i/lub pozyskania informacji niezbędnych do realizowania powierzonych zadań,
 • przygotowywanie zaświadczeń/korekt zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz koordynowanie oceny i analiza ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej,
 • Obsługa komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-06
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-20