Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-17

Zakres obowiązków:

 • Orzecznictwo w sprawach opodatkowania podatkami dochodowymi, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz w zakresie trybów nadzwyczajnych w tej materii.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz pism procesowych, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi.
 • Nadzór nad działalnością jednostek podległych DIAS w Łodzi, w tym rozpatrywanie zidentyfikowanych zagadnień problematycznych w dążeniu do zapewnienia jednolitości i poprawy jakości orzecznictwa.
 • Pozyskiwanie, agregowanie, analizowanie danych i sporządzanie informacji, zestawień i sprawozdań oraz ewidencjonowanie przydzielonych spraw i całej korespondencji związanej z ich prowadzeniem.
 • Analiza i opiniowanie aktów prawnych oraz zgłaszanie uwag i propozycji legislacyjnych.
 • Udzielanie wyjaśnień/informacji oraz prowadzenie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad konsultacyjnych dla pracowników podległych jednostek i podmiotów zewnętrznych.
 • Rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości organów podatkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • podstawowa wiedza w zakresie podatków dochodowych i procedury podatkowej,
 • umiejętność analizowania i interpretacji przepisów,
 • umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi,
 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętności analityczne, rozpatrywania problemów faktycznych i prawnych oraz opracowywania propozycji ich rozwiązywania,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-06
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-20