Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-17

Zakres obowiązków:

 • Realizuje zadania kontrolne poprzez rzetelne i obiektywne badanie i przegląd działalności kontrolowanego urzędu lub komórki organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej, a następnie na podstawie ustalonego stanu faktycznego porównuje je ze stanem pożądanym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień ustala ich zakres, przyczyny i skutki, określa osoby za nie odpowiedzialne oraz wskazuje uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
 • Zajmuje się obsługą kontroli prowadzonych w Izbie i podległych urzędach, przez zewnętrzne organy kontroli oraz monitoruje realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • Wykonuje analizy przedkontrolne, opracowuje programy kontroli w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia działań kontrolnych.
 • Sporządza dokumentację z kontroli zgodnie z obowiązującymi formularzami oraz prowadzi akta kontroli w celu dokumentowania przeprowadzonych czynności.
 • Podejmuje działania wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych w Izbie i podległych Urzędach.
 • Zbiera materiał dowodowy, analizuje stan faktyczny i prawny oraz przygotowuje analizy informacji sygnalnych, w szczególności sprzyjających korupcji.
 • Monitoruje sposoby wykorzystania uwag i wniosków oraz stopień wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych lub sprawozdaniach z kontroli w celu sprawowania nadzoru nad eliminacją stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.
 • Opracowuje okresowe i doraźne sprawozdania i informacje z zakresu działalności Działu oraz archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, celno-skarbowego i karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej i ustawy o KAS,
 • umiejętność analizowania i interpretacji przepisów, redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami, komunikatywność,
 • obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-06
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Kutno
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Kalisz
2020-02-20