Twoje wsparcie w rekrutacji

ASYSTENT RODZINY

Zakres obowiązków:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;podejmoiwanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziń; prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Zamawiającemu; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; współpraca z jednostkami administracji rzadowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi sę w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub/i grupą roboczą o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące
Uprawnienia:
zachowanie bestronności w kontakcie z rodziną
znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
nawiązywanie współpracy z jednostkami instytucjami pomocy społecznej
obsługa komputera i programów biurowych
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
Inne wymagania:
poziom wykształcenia: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujący zakresprogramowy szkolenia określone w drodze rozporządzenia Ministra właściicwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina lub
co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiada uprawnienia do wykonywania działalnościlub czynności, jeżeli ustawy nakładaja obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,
znajduje sie w sutuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 18,49 PLN
Opis wynagrodzenia:
stawka godzinowa

Informacje:

Miejsce pracy:
Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, powiat: nowotarski, woj: małopolskie
Zmianowość:
nie dotyczy
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej Rabka-Zdrój
Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, powiat: nowotarski, woj: małopolskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
CV,list motywacyjny, kwestionariusz osobowy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
Zawód:
Asystent
Miejsce pracy:
Rabka-Zdrój
Forma zatrudnienia:
inna
Oferta dodana w dniu:
2020-02-04
Oferta wygasa w dniu:
2020-06-30
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Grupa PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Asystent Serwisu FORD

Zawód: asystent Rodzaj: umowa o pracę
Grupa PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Grupa PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Kraków
2020-02-14

Asystent ds. Obsługi Klienta

Zawód: asystent Rodzaj: umowa o pracę
DOLLE

POLECANA
Bielsko-Biała
2020-02-26 POLECANA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Asystent architekta

Zawód: asystent Rodzaj: praca stała
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Bielsko-Biała
2020-02-24
P.M. Service

Asystent/tka Kontraktu

Zawód: asystent Rodzaj: kontrakt
P.M. Service
P.M. Service
Bielsko-Biała
2020-02-21
Adecco Poland Sp. z o.o.

Asystent/ka Działu Sprzedaży

Zawód: asystent Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2020-02-18
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Asystent Kierownika Budowy

Zawód: asystent Rodzaj: praca stała
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Bielsko-Biała
2020-02-14
Diehl Metering Sp. z o.o.

Asystentka/Asystent w Dziale Sprzedaży i Marketingu

Zawód: asystent Rodzaj: umowa o pracę
Diehl Metering Sp. z o.o.
Diehl Metering Sp. z o.o.
Bażanowice
2020-02-24
Manuli Hydraulics

Asystent w dziale planowania

Zawód: asystent Rodzaj: umowa na zastępstwo
Manuli Hydraulics
Manuli Hydraulics
Mysłowice
2020-02-27

ASYSTENT RODZINY

Zawód: asystent Rodzaj: inna
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI
od 1600 zł
UoP brutto/m-c
Zawoja
2020-01-10
od 1600 zł
UoP brutto/m-c

Asystent ds. rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowe

Zawód: asystent Rodzaj: praca stała
Krajowa Informacja Skarbowa
Bielsko-Biała
2020-02-25

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zawód: asystent Rodzaj: inna
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU
Chełmek
2019-11-28

ASYSTENT RODZINY

Zawód: asystent Rodzaj: inna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu
Ustroń
2020-01-30
Będzin
2020-02-25