Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. obsługi kadrowej pracowników Policji

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-01-23

Zakres obowiązków:

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji w celu utrzymania ciągłości pracy i pełnego stanu zatrudnienia.
 • Sporządza sprawozdania, analizy i zestawienia dotyczące ruchów kadrowych pracowników Policji w komórkach, jednostkach organizacyjnych komendy oraz informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu przekaznia usystematyzowanych informacji w tym zakresie.
 • Realizuje zadania z zakresu naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w szczególności opracowuje i upublicznia w BIP ogłoszenia o naborze, listy kandydatów i wyniki naborów, projektuje przebieg postępowania konkursowego, opracowuje narzędzia selekcji, organizuje i przeprowadza czynności selekcyjne oraz opracowuje całość dokumentacji z naboru, w celu wyłonienia osób o optymalnyh kwalifikacjach na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną i umożliwienia podjęcia decyzji o wyborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko.
 • Zakłada i prowadzi akta osobowe pracowników w celu zgodnego z przepisami gromadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej.
 • Organizuje i koordynuje przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej w jednostce oraz egzaminu kończącego tą służbę w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Obsługuje system informatyczny SWOP KADRA poprzez wprowadzanie do bazy danych osobowych wynikających ze stosunku służby/pracy oraz przetwarza je w formie sporządzanych na bieżąco analiz, statystyki zestawień w celu dostarczenia przełożonym informacji.
 • Opracowywanie planów urlopów kadry kierowniczej oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania , czasu pracy, absencji pracowników i policjantów.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w komórkach kadrowych
 • znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Służbie Cywilnej z późniejszymi zmianami,
 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretowania, samodzielnego realizowania zadań, planowania i organizowania pracy, rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się, współpracy, komunikowania sie, obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do materiałów o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystapienie do postępowania sprawdzajacego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-09
Oferta wygasła w dniu:
2020-01-23
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na pracę cudzo

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-24

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2020-01-24

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-24

Inspektor wojewódzki ds. analiz i statystyki medycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-24

Inspektor wojewódzki ds. systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medy

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-24

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na pracę cudzo

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-23

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów bud

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-22

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
2020-01-22

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Katowice
2020-01-21

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państ

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-20

Inspektor wojewódzki ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-15

Inspektor ds. sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
2020-01-23

INSPEKTOR NADZORU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
od 7000 zł
UoP brutto/m-c
Sosnowiec
2020-01-22
od 7000 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2020-01-02
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
2020-01-23

Inspektor ds. dokumentacji zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2020-01-18

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
2020-01-08

INSPEKTOR SANITARNY

Zawód: inspektor Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-24
od 1033 zł
UoP brutto/m-c