Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. wierzycielskich

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-20

Zakres obowiązków:

 • Inicjowanie i udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 • Prowadzenie spraw w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa; orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych; nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 • Dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, poszukiwanie majątku zobowiązanych.
 • Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia, prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.
 • Podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych, orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Malbork
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-13
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-21

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-21

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-20

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Gdynia
2019-12-31

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kościerzyna
2019-12-31

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Świecie
2020-01-22

Główny ekspert skarbowy ds. technik kryminalistycznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
2020-01-18

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej,do spraw obsługi sekretariatu Wicewojewody

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
2020-01-18