Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. obsługi bieżącej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-17

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie obsługi oraz wsparcia podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających i weryfikacyjnych deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników i płatników w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczania wnioskodawcom posiadanych przez urząd informacji.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się podatników z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu odpowiedzi na ich zapytanie.
 • Potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu weryfikacji tożsamości osoby zakładającej profil.
 • Wprowadzanie i przetwarzanie do systemów informatycznych danych szczególnych zawartych z napływających do urzędu dokumentach, w tym deklaracjach podatkowych oraz sporządzanie stosownych rejestrów w celu zgromadzenia informacji o podatnikach.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • Orientacja na klienta
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Mińsk Mazowiecki
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-10
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referendarz ds. obsługi sekretariatu

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Zastępca naczelnika wydziału ds. koordynowania i nadzoru realizacji inwestycji i remontów

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Warszawa
2020-01-24

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-23

Starszy referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-23

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Warszawa
2020-01-23

Referendarz ds. rozwoju rynku finansowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2020-01-23

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-22

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-22

Podreferendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Warszawa
2020-01-22

Referent ds. orzecznictwa podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21

Referent ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-01-21