Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-20

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego przez inne organy;
 • Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań związanych z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć w toku ponownej procedury ocen oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Przyjmowanie zgłoszeń konieczności realizacji przedsięwzięć, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności;
 • Prowadzenie spraw związanych z analizami porealizacyjnymi oraz monitoringami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w zakresie emisji hałasu do środowiska;
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-10
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor ds. obsługi kadrowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki
2020-01-22

Inspektor ds. INFORMATYKI

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Łowicz
2020-01-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz
2020-01-08

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
Opoczno
2020-01-24

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Turek
2020-01-08

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 24

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Żyrardów
2020-01-24
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Koło
2020-01-18

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Koło
2020-01-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Koło
2020-01-03