Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz ds. budżetu państwa

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-24

Zakres obowiązków:

 • Uczestniczenie w procesie planowania wydatków i dochodów budżetu państwa w działach: wymiar sprawiedliwości oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 • Udział w dokonywaniu analizy i zmiany materiałów planistycznych i projektów budżetów w częściach: Sądy powszechne, Sprawiedliwość (więziennictwo), Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Województwa w zakresie działu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 • Udział w opracowywaniu projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu projektu planów, analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych państwowych funduszy celowych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych w zakresie koordynowanych działów i finansowanych części.
 • Udział w sporządzaniu okresowych i rocznych analiz oraz opracowań z wykonania budżetu państwa w koordynowanym dziale i częściach budżetu państwa weryfikowanie rozliczeń nakładów finansowych dotyczących zrealizowanych inwestycji.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień obowiązujących przepisów prawnych z zakresu wymiaru sprawiedliwości i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z systemem finansów publicznych oraz budżetem państwa.
 • Udział w opracowywaniu projektów decyzji ministra w ramach wykonywania budżetu państwa, wprowadzających zmiany w budżecie.
 • Uczestniczenie w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach Komisji Prawniczych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność dokonywania analizy dokumentów finansowych i baz danych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-06
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2020-01-15

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Nowy Dwór Mazowiecki
2020-01-16

Samodzielny referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
Wyszków
2020-01-06

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Węgrów
2020-01-10

Referent ds. analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Rawa Mazowiecka
2020-01-16

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Przasnysz
2020-01-16

Referent ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
Przasnysz
2020-01-16

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Płock
2020-01-15