Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. obsługi kadrowej funkcjonariuszy

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-23

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów.
 • Sporządzanie projektów rozkazów personalnych, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w związku z np. awansem, zwolnieniem ze służby.
 • Wykonywanie czynności związanych ze zwalnianiem ze służby policjantów, kompletowanie dokumentacji do Zakładu Emerytalno-Rentowego.
 • Udzielanie kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Szczecinie informacji, pomocy w celu rozwiązywania problemów dotyczących polityki kadrowej.
 • Prowadzenie akt osobowych policjantów.
 • Sporządzanie opinii o przebiegu służby policjantów.
 • Gromadzenie, aktualizowanie danych dotyczących sytuacji kadrowej – liczby wakatów, postępowań, rozmów dyscyplinujących, karanych dyscyplinarnie, terminów opinii służbowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie profilowane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze kadr
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019. poz. 161 z późn. zm.) - Rozdział 5,6,9;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) – Dział I, II, VII;
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015r. poz. 1236 z późn. zm.);
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 644 z późn. zm.);
 • Znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 94 z późn zm.) – Dział VIII
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.);
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2046) w sprawie opiniowania służbowego policjantów
 • Znajomość zarządzenia nr 678 Komendanta Głównego Policji z dn. 17 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia przez położonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Szczecin
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-23
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Gryfino
2020-01-21

Starszy inspektor ds. kadr i szkolenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Gryfino
2020-01-21

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Stargard
2019-12-20

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
Świnoujście
2020-01-13

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
Myślibórz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
Myślibórz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. Nadzoru nad Rolniczym Handlem Detalicznym

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim
Kamień Pomorski
2020-01-08

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim
Drawsko Pomorskie
2019-09-14

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
Świdwin
2020-01-04

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
Strzelce Krajeńskie
2020-01-16

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
2020-01-23

Inspektor ds. rekompensat

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
2020-01-18