Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor nadzoru budowlanego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-20

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa Inspektoratu (przyjmowanie interesantów, rejetrowanie i archiwizowanie poczty, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP, dbanie o zaopatrzenie Inspektoratu w materiały biurowe)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, GUNB i WINB oraz UM
 • prowadzenie rejestrów i kontrola książek obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 • wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien
 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, postępowań dotyczących katastrof budowlanych, postępowań z ustawy o zamówieniach publicznych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do niego w tym w szczególności: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, a także Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Żory
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. elektrycznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2020-01-20
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Referent/inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2020-01-20

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Katowice
2020-01-21

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państ

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-20

Inspektor wojewódzki ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2020-01-15

Inspektor ds. obsługi kadrowej pracowników Policji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Chorzów
2020-01-09

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2020-01-02
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Starszy inspektor ds. administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Żywiec
2020-01-18

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
2020-01-08

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
2020-01-20

Inspektor ds. obsługi policyjnych i pozapolicyjnych baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Opole
2020-01-20

Inspektor wojewódzki ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
2020-01-17

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opole
2020-01-16

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opole
2020-01-16

Inspektor wojewódzki ds. realizacji programów rządowych z zakresu pieczy zastępczej oraz programów r

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
2020-01-14

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca w celu zastępstwa nieobecnego czło

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Opole
2020-01-14

INSPEKTOR UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Gliwice
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2020-01-14
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ochrony zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Opole
2020-01-13