Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. procesu inwestycyjnego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-31

Zakres obowiązków:

 • organizowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • ocena stanu użytkowego budowli infrastruktury portowej, opracowywanie dokumentów, w tym prowadzenie Ksiąg obiektów oraz prowadzenie spraw określających niezbędne wymogi dla użytkowanych budowli infrastruktury portowej
 • koordynowanie zaleceń NB związanych ze złym stanem technicznym budowli, przygotowywanie sprawozdań dla NB i innych instytucji i prowadzenie z nimi korespondencji
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robot budowlanych i usług

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Gdynia
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-03
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-31
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-27

Starszy specjalista ds. na zastępstwo

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-18