Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. przyrody, środowiska oraz gospodarowania składnikami majątku Oddziału

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-13

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody wynikających z kompetencji Wojewody,
 • nadzorowanie rozliczania się podmiotów/jednostek samorządu terytorialnego ze Skarbem Państwa realizujących uchwały i decyzje, odpowiednio. Marszałka Województwa Łódzkiego, starostów powiatów o przeprowadzeniu ograniczenia populacji zwierząt/odstrzału redukcyjnego zwierzyny będącej własnością Skarbu Państwa,
 • prowadzenie całości spraw wraz z dokumentacją księgową, związanych z inwentaryzacją mienia Oddziału,
 • przeprowadzanie i uczestniczenie w kontrolach zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej przypisanych do Oddziału z wyłączeniem kontroli dotyczących udzielonych dotacji oraz uczestniczenie w innych kontrolach wskazanych przez kierownika oddziału,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań przypisanych do stanowiska,
 • rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków, interwencji posłów, radnych i mieszkańców województwa w zakresie objętym stanowiskiem,
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie: ustanawiania stref ochronnych zbiorników śródlądowych, przyjmowania planów utrzymania wód, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich,
 • sporządzanie informacji, meldunków i analiz związanych z pracą stanowiska.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, prawo wodne i kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętności: pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, terminowość, odpowiedzialność i uczciwość,
 • umiejętność wykorzystywania programów komputerowych: edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-03
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-13
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
Zgierz
2019-12-06

Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Zelów
2019-12-07

Inspektor nadzoru budowlanego ds. budownictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Piotrków Trybunalski
2019-11-22

Inspektor weterynaryjny ds. pasz oraz utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-05

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Skierniewice
2019-12-07

Starszy inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-23

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Opoczno
2019-12-02

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Turek
2019-12-04

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Płock
2019-12-11

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Płocku
Płock
2019-12-06

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Kalisz
2019-12-02