Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. płac

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-09

Zakres obowiązków:

 • wyliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu wynikających ze stosunku pracy
 • obsługa płacowa pracowników i osób współpracujących z Urzędem, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne oraz osób uczestniczących w posiedzeniach komisji,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach z tytułu wynagrodzeń,
 • miesięczne rozliczenie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i współpracowników Urzędu dokonywanie rocznego naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych celem przekazywania danych do Urzędu Skarbowego,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej „NBE”, obsługa programu Kadry-Płace, obsługa programu Płatnik,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach z tytułu wynagrodzeń,
 • wyliczanie wynagrodzeń na druku RP-7 dla osób odchodzących na emeryturę lub rentę oraz sporządzanie rocznych informacji dla organów rentowych celem przekazania danych do ZUS-u. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne celem ustalenia nadpłat składek emerytalno-rentowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • biegła znajomość obsługi programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu
 • znajomość przepisów podatkowych, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność: analitycznego myślenia, odporności na czynniki stresogenne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-03
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-09
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
Zgierz
2019-12-06

Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Zelów
2019-12-07

Inspektor nadzoru budowlanego ds. budownictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Piotrków Trybunalski
2019-11-22

Inspektor weterynaryjny ds. pasz oraz utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-05

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Skierniewice
2019-12-07

Starszy inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-23

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Opoczno
2019-12-02

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Turek
2019-12-04

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Płock
2019-12-11

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Płocku
Płock
2019-12-06

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Kalisz
2019-12-02