Twoje wsparcie w rekrutacji

Księgowy ds. rozrachunków z podatnikami/płatnikami

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie dokumentów z niejasnym tytułem wpłaty na konto kwot do wyjaśnienia oraz podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego tytułu wpłaty w celu ich wyjaśnienia;
 • wprowadzanie przelewów bankowych do systemu informatycznego w celu ich rejestracji i zaksięgowania;
 • uzgadnianie zaksięgowanych przypisów i odpisów z odpowiednimi rejestrami, a zaksięgowanych wpłat z wyciągami bankowymi w celu weryfikacji prawidłowości księgowań;
 • księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych;
 • bieżące analizowanie sald kart kontowych podatników w celu podejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania należności lub zwrotu nadpłaty;
 • realizowanie zwrotów i nadpłat podatku na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia budżetu Państwa z podatnikiem;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku.

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W procesie naboru mogą być zastosowane następujące metody: test wiedzy, sprawdzian praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika od 1,7 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (wysokość kwoty bazowej jest ustalana przepisami ustawy budżetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2288).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 511 77 16
Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
21
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

POMOC KSIĘGOWEGO

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Pruszków
2019-12-02
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
RENKAR Usługi księgowo podatkowe Cezary Karlewicz
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Pruszków
2019-10-08
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
CENTRUM KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Konstancin-Jeziorna
2019-11-28
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

POMOC KSIĘGOWEJ

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Rafał Rudnik Transport i Spedycja
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Piaseczno
2019-11-14
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
od 1485 zł
UoP brutto/m-c
Sulejówek
2019-11-28
od 1485 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
''RONDI'' MAREK PRZYROWSKI
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Legionowo
2019-11-26
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWA ( 589 J)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Usług Księgowych mFinanse
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Otwock
2019-12-04
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

Główny księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
Garwolin
2019-11-30

KSIĘGOWY OPERATOR

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
BIURO RACHUNKOWE "MAJLAN" LIDIA WÓJT
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Skierniewice
2019-11-23
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PRIBEX Sp. z o.o.
4200-8300 zł
UoP brutto/m-c
Skierniewice
2019-11-13
4200-8300 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK DZIAŁU KSIEGOWOŚCI

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Ciechanów
2019-12-03
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RENKA" Wołos Renata Katarzyna
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Kozienice
2019-11-07
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Małkinia Górna
2019-11-25
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach
od 3300 zł
UoP brutto/m-c
Siedlce
2019-11-29
od 3300 zł
UoP brutto/m-c

SAMODZIELNY KSIĘGOWY /A

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
JUST-MAX Justyna Wojdowska
2250-2500 zł
UoP brutto/m-c
Przasnysz
2019-08-06
2250-2500 zł
UoP brutto/m-c
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Radom
2019-11-18
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KSIĘGOWY/A

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
WALERIAN PAWLUCZUK Firma Usługowa "LOKAL"
od 4840 zł
UoP brutto/m-c
Łuków
2019-12-02
od 4840 zł
UoP brutto/m-c