Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie analiz dotyczących VAT, w tym pozyskiwanie danych z hurtowni VAT.
 • Sporządzanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarzy oraz na wnioski skierowane w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej, w zakresie właściwości zespołu.
 • Porządkowanie i segregowanie dokumentacji VAT w teczkach aktowych.
 • Współpraca z Departamentem Informatyzacji i w zakresie opracowywania raportów z hurtowni VAT pod względem merytorycznym.
 • Współpraca przy opracowywaniu przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, oceny skutków regulacji oraz propozycji interpretacji tych przepisów.
 • Współpraca z Departamentem Finansów i Księgowości w zakresie przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu.
 • Współpraca z GUS w zakresie opracowywania danych statystycznych dotyczących sektora finansów publicznych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu podatków.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość systemu podatku VAT
 • Wiedza z dziedziny analiz ekonomicznych i statystyki
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i w piśmie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-09
Liczba odsłon ogłoszenia:
16
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)