Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-09

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP służby/pracy
 • ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków policjantów i pracowników Policji KWP, OPP, SPKP w Bydgoszczy
 • rozpoznawanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach służby/pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy/służby KWP, OPP, SPKP w Bydgoszczy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania szkoleń
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz innych komisjach działających na terenie KWP, OPP, SPKP zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby/pracy

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • szkolenie okresowe dla służby bhp
 • umiejętność prowadzenia postępowań powypadkowych
 • znajomość metod oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputerowych edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Bydgoszcz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-29
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-09
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)